ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมอบรมโครงการ สถาปนิกน้อย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เข้าร่วมอบรมโครงการ สถาปนิกน้อย เรียนระหว่งวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจสามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7855 , 0 5394 2806 , 096-2535393 หรือเว็บไซต์ www.arc.cmu.ac.th โดยรับจำนวน 30 ที่นั่ง และหมดเขตรับสมัครวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/04/2560
 • หมดเขต    28/04/2560
 • อ่าน   260
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294