ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 2911
 • หน่วยงาน    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2560
 • หมดเขต    28/04/2560
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294