ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ครั้งที่ 4
 •     สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ครั้งที่ 4 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอรโทร 0 5333 0092
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2560
 • หมดเขต    15/05/2560
 • อ่าน   68
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294