ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านสำนักงาน)
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทัวไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทร 0 5394 4012 ต่อ 110
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2560
 • หมดเขต    25/05/2560
 • อ่าน   76
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294