ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตามมาตรา 75 ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
 •     กองกำกับการ 5กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตามมาตรา 75 ของ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 โดยออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หลังจากจบการฝึกสามารถนำไปเป็นหลักฐานของหนังสือประกอบวิชาชีพรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนได้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการฝึกและวิชาการ กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรมหาราช) ต.อินทชิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1. พ.ต.ท บุญมี เข้มแข็งบุญ โทรฯ 06 3269 5434 2. ร.ต.อ พายัพ เทพอินทร์ โทรฯ 08 6180 1054 3. ด.ต.หญิงทิพวัลย์ ใจจันทร์ โทรฯ 08 9554 4982 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    กองกำกับการ 5กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   66
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294