ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค จำนวน 24 สาขา
 •     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค จำนวน 24 สาขา ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันในระดับอาเชียนและนานาชาติ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5435 6681-2 ต่อ 201 หรือ www.dsd.go.th/lampang
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   18/05/2560
 • หมดเขต    16/06/2560
 • อ่าน   87
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294