ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20-26 กรกฎาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5345 1228
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2560
 • หมดเขต    26/07/2560
 • อ่าน   75
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294