ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการต่างๆ
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการต่างๆ บริเวณชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุสำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   141
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294