ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2560
 •     บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 - 28 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5387 5520-4
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2560
 • หมดเขต    28/09/2560
 • อ่าน   96
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294