ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)กลุ่มงานบริการ 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา , 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา , กลุ่มงานบริหารทั่ว
 •     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)กลุ่มงานบริการ 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา , 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา , กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doae6.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่) " ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5390 8699
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/07/2560
 • หมดเขต    08/08/2560
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294