ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 •     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค) มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 098-8025827 หรือ 062-3207556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(โรงเรียนวิทยาศาตร์ภูมิภาค) 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   10/08/2560
 • หมดเขต    04/09/2560
 • อ่าน   51
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294