ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย(พลท) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นคริสเตียนและเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เป็นสตรีชนเผ่าลาหู่ อายุ 20 ปี ขึ้นไป 3.จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี 4.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงินมาก่อน(จะได้รับการพิจารณาพิเศษ) 5. ทำงานประจำสำนักงานและเข้าพื้นที่ชุมชนได้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ สำนักงานที่ทำการมูลนิธิ เลขที่ 320 หมู่ 11 (บ้านแม่กวงใต้) ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 089-263 7860
 • หน่วยงาน    มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย(พลท) 320 หมู่ 11 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 5021
 • วันที่ประกาศ   24/08/2560
 • หมดเขต    15/09/2560
 • อ่าน   145
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294