ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 22 อัตรา
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 22 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5390 8500
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   146
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294