ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 163 จำนวน 50 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 163 จำนวน 50 รายวิชา ซึ่งใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 1592 , 0 5322 1875 ต่อเบอร์ภายใน 100 หรือ 112
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    01/09/2560
 • อ่าน   128
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294