ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/08/2560
 • หมดเขต    08/09/2560
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294