ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 18 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 2.ตำแหน่ง พยาบาลประจำการ จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล หรือ พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 อัตรา 7.ตำแหน่ง พนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 3 อัตรา 8.ตำแหน่ง แม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา 9.ตำแหน่งแม่บ้าน(สวนดอกโฮสเทล) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กันยายน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/08/2560
 • หมดเขต    06/09/2560
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294