ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 4840-5 ต่อ 11-12
 • หน่วยงาน    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2560
 • หมดเขต    08/09/2560
 • อ่าน   110
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294