ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 แหน่ง 3 อัตรา และรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
 •     รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 แหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ 1.วิชาเอกพละศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่การเงิน/การบัญชี จำนวน 2 อัตรา และรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา, 2.ตำแหน่ง แม่บ้าน เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา, 3.ตำแหน่งบริบาล ชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม เป็นต้นไป ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5349 8145
 • หน่วยงาน    โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 50 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   137
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294