ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 •     วิทยาลัยพยาบาลพระราชชนนี เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 4 -15 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5312 1121-2 ต่อ 173 เวปไซต์ www.bcnc.ac.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลพระราชชนนี เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2560
 • หมดเขต    15/09/2560
 • อ่าน   118
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294