ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 2 เรียนระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 รับจำนวน 40 ที่นั่ง
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 2 เรียนระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 รับจำนวน 40 ที่นั่ง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7855 , 096-2535393 หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2806 หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 กันยายน 2560
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2560
 • หมดเขต    27/09/2560
 • อ่าน   69
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294