ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยม ( ม.1-ม.6 ) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 20
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยม ( ม.1-ม.6 ) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียนหลักสูตร วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพ สถาปัตยกรรม สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 20 รับจำนวน 30 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7855 , 096-2535393 หรือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 2806 และหมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2560
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2560
 • หมดเขต    05/10/2560
 • อ่าน   111
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294