ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการวิศวกรรม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 4153 , 0 5394 4172
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • วันที่ประกาศ   08/09/2560
 • หมดเขต    22/09/2560
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294