ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 2.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา 5.ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการขาย(การตลาด) จำนวน 2 อัตรา 6.ตำแหน่ง พนักงานรับส่งผู้ป่วย จำนวน 2 อัตรา 7.ตำแหน่ง แม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา 8.ตำแหน่ง แม่บ้าน(สอนดอกโฮสเทล) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/09/2560
 • หมดเขต    20/09/2560
 • อ่าน   274
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294