ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
 •     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่1 Portfolio ครั้งที่1/1 เปิดรับสมัคร วันที่1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 1/2 เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและรับเข้า ห้อง 9-206 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.9) โทรศัพท์ 0 4272 5052 , 086-2241118
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
 • วันที่ประกาศ   12/09/2560
 • หมดเขต    28/02/2561
 • อ่าน   83
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294