ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานขาย จำนวน 1 อัตรา
 •     ร้านปั้นดาววาณิช(paaj ntaub laag luam) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขาย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ ดังนี้ เพศหญิงและเป็นเผ่าม้ง ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ร้านปั้นดาววาณิช(paaj ntaub laag luam)ตั้งอยู่ที่ตลาดวโรรส(กาดหลวง) จัหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จ๋งหลืด (NtxoovLwm Thoj) เบอร์โทร 090-3194284
 • หน่วยงาน    ร้านปั้นดาววาณิช(paaj ntaub laag luam) ตลาดวโรรส(กาดหลวง) จัหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2560
 • หมดเขต    //2560
 • อ่าน   12
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294