ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มอำนวยการ ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1160-61
 • หน่วยงาน    ศูนย์ทันตสาธรณสุขระหว่างประเทศ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/09/2560
 • หมดเขต    25/09/2560
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294