ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มกราคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 5394 9071
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/01/2561
 • หมดเขต    26/01/2561
 • อ่าน   147
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294