ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5390 8500
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   23/01/2561
 • หมดเขต    26/01/2561
 • อ่าน   326
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294