ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 17อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพยาบาลประจำการ - หอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 2 อัตรา -ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา -คลินิกบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา -หอผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 อัตรา -วิสัญญี จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานช่วยห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา 7.ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา 8.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2561
 • หมดเขต    09/02/2561
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294