ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว บุคลากรเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 8967 , 0 5327 5149
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2561
 • หมดเขต    13/02/2561
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294