ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 •     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 4840
 • หน่วยงาน    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/02/2561
 • หมดเขต    13/02/2561
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294