ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28
 •     ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 28 ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 17 กรกฎาคม 2561 และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม สมัครได้ที่ ภาควิชาการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร HB 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5394 3297-8
 • หน่วยงาน    ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2561
 • หมดเขต    16/03/2561
 • อ่าน   214
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294