ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ได้จัดทำวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน(Smart Job Magazine) และข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ
 •     ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ได้จัดทำวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน(Smart Job Magazine) และข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานที่ www.doe.go.th/lmia และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือที่ www.nlmi-lp.com หรือ Facebook - Lmi Lampang ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 5426 5050
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   13/02/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294