ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ,2.ตำแหน่งพยาบาลประจำการ -หอผู้ป่วยอายุรกรรม จำนวน 3 อัตรา -ห้องคลอด จำนวน 2 อัตรา -หอผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 อัตรา -ห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา -วิสัญญี จำนวน 1 อัตรา ,3.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา ,4.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ,5.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ,6.ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ,7.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 2 อัตรา ,8.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2561
 • หมดเขต    09/03/2561
 • อ่าน   338
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294