ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาล ได้แก่ 1.รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ,2.พยาบาลวิชาชีพ(IPD/ไตเทียม/ICU/OPD/OPD เด็ก) หลายอัตรา ,3.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) หลายอัตรา ,4.พยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา, 5.ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา ,6.Ward Clerk (ธุรการหอผู้ป่วยใน) จำนวน 1 อัตรา ,7.เภสัชกร(ด่วน) จำนวน 4 อัตรา ,8.ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา ,9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ,10.ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ,11.หัวหน้าแผนกการตลาด จำนวน 1 อัตรา , 12.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา ,13.เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา ,14.พยาบาลถอดรหัสโรค จำนวน 2 อัตรา ,15.พยาบาลประศูนย์ประสานสิทธิ จำนวน 1 อัตรา ,16.เจ้าหน้าที่คลังยา จำนวน 1 อัตรา ,17.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา ,18.เจ้าหน้าที่เวรเปล จำนวน 1 อัตรา ,19.เจ้าหน้าที่ช่าง(ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา ,20.เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 2 อัตรา ,21.กุ๊ก จำนวน 1 อัตรา ,22.ผู้ช่วยกุ๊ก จำนวน 2 อัตรา ,23.พนักงานส่งอาหาร จำนวน 1 อัตรา ,24.พนักงานล้างจาน/สจ๊วต จำนวน 1 อัตรา ,25.คนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5380 1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2561
 • หมดเขต    31/03/2561
 • อ่าน   427
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294