ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2561,ตำแหน่งพนักงานขับรถ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 8967
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2561
 • หมดเขต    13/03/2561
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294