ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 8967 ต่อ 104,108
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2561
 • หมดเขต    14/03/2561
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294