ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 - 20 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 4840-5
 • หน่วยงาน    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/1 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2561
 • หมดเขต    20/03/2561
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294