ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ อาคารสำนักงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ถ.แม่ริม - สะเมิง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5384 1108 , 0 5384 1133
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/03/2561
 • หมดเขต    19/03/2561
 • อ่าน   180
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294