ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต
 •     สำนักงาน ก.พ.มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 1000 ต่อ 6927,8713
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   13/03/2561
 • หมดเขต    29/03/2561
 • อ่าน   145
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294