ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 •     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการ ,ตำแหน่งการตลาด ,ตำแหน่งผู้แนะนำหน่วยลงทุน ,ตำแหน่งตัวแทนประกันชีวิต ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นวพร อุตะภา โทร 090 0254235
 • หน่วยงาน    บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   13/03/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294