ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 18 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง 43 อัตรา ประกาศลงวันที่ 9 มหราคม 2561 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294