ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2026
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2561
 • หมดเขต    23/04/2561
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294