ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เลขที่ 499 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2347 ต่อ 2
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2561
 • หมดเขต    09/04/2561
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294