ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา, 2.ตำแหน่งพยาบาลประจำการ -วิสัญญี จำนวน 1 อัตรา -หอผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 1 อัตรา -อายุรกรรม จำนวน 1 อัตรา -ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา -ห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา -หอผู้ป่วยวิกฤต จำนว 2 อัตรา -สูติ-เด็ก จำนวน 2 อัตรา , 3.ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา, 4.ตำแหน่งพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา, 5.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา, 6.ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 2 อัตรา, 7.ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/04/2561
 • หมดเขต    20/04/2561
 • อ่าน   428
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294