ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 3 เรียนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร สถาปนิกน้อย รุ่นที่ 3 เรียนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 7855, 063-7944214
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2561
 • หมดเขต    03/05/2561
 • อ่าน   154
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294