ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียนเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )(สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียนเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )(สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 สามารถติดตามดูรายละเอียดได้ที่ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอรโทร 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/05/2561
 • หมดเขต    13/05/2561
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294