ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • จัดทำวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ
 •     ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ จัดทำวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ www.nlmi-lp.com และFacebook-Lmi Lampang และเว็บไซต์ของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน www.doe.go.th/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูล เบอร์โทร 0 5426 5050
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จัหวัดลำปาง 5200
 • วันที่ประกาศ   03/05/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294