ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจำของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา ,ตำแหน่งพยายามบาลประจำการ -วิสัญญี จำนวน 1 อัตรา -หอผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 3 อัตรา -คลินิกบริการผู่ป่วยนอก จำนวน 2 อัตรา , -ห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา , ห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา , หอผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 2 อัตรา , ตำแหน่งพนักงานเก็บตัง จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานเวชสถิตถิ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ,ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งแม่บ้านประจำห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16 พฤษภาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5393 6503
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2561
 • หมดเขต    16/05/2561
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294