ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติราชการ ณ สวท.ฝาง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 3734
 • หน่วยงาน    สำนักประชาสัมพันธ์เขต.3 ถนนประชาสัมพันธ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2561
 • หมดเขต    26/10/2561
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294